fot. pk-Valeriana_montana_2_Schachen_D_07.12 (619×846) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.9× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Valeriana montana (kozłek górski)

on This page when logged in
you will see 3.9× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

07.2012, Schachen (Niemcy)
copyright © by Paweł Kalinowski