znalezisko 20110800.51.pk - Sigesbeckia orientalis · OB Kopenhaga (Dania) · (leg. det. Paweł Kalinowski)
pk-Sigesbeckia_orientalis_1a_OB_Kbh_DK_08.11
Sigesbeckia orientalis
pk-Sigesbeckia_orientalis_1b_OB_Kbh_DK_08.11
Sigesbeckia orientalis
· XL