znalezisko 20090810.11.pk - Callicarpa membranacea · Arboretum w Rogowie · (leg. det. Paweł Kalinowski)
w uprawie
pk-Callicarpa_japonica_angustata_Rogow_8.09
Callicarpa membranacea