fot. pk-x_Festulolium_adscensens_1_Buzyska_S_06.12 — copyright © by Paweł Kalinowski
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 11.9× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
×Festulolium adscendens (kostrzyca łukowata)

on This page when logged in
you will see 11.9× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

24.06.2012, Bużyska, gm. Korczew, woj. mazowieckie · copyright © by Paweł Kalinowski