fot. pk-Viola_kitaibeliana_4_Kozhukh_BG_05.12 (467×866) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Viola kitaibeliana (fiołek Kitaibela)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

05.2012, Kozhukh (Bułgaria)
copyright © by Paweł Kalinowski