fot. pk-Ventenata_dubia_2c_Stobski_Piramidi_BG_07.16 (1261×1672) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 7.7× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Ventenata dubia (wentenata zwodnicza)

on This page when logged in
you will see 7.7× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

07.2016, Stobski Piramidi, Bułgaria
copyright © by Paweł Kalinowski
« trawy - wiecha, kłoski wielokwiatowe, plewy długie

« Ventenata dubia (wentenata zwodnicza)