fot. pk-Urtica_cannabina_2_OB_08.12 (1098×1636) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 7.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Urtica cannabina (pokrzywa konopiolistna)

on This page when logged in
you will see 7.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

07.2011, OB Warszawa
copyright © by Paweł Kalinowski

« Urtica cannabina (pokrzywa konopiolistna)