fot. pk-Tamarix_ramosissima_1c_OB_06.21 (547×744) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Tamarix ramosissima (tamaryszek rozgałęziony)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

06.2021, Warszawa, Ogród Botaniczny UW
copyright © by Paweł Kalinowski