fot. pk-Stipa_gigantea_OB_Berlin_D_07.13 (1157×1716) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 7.9× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Stipa gigantea (ostnica olbrzymia)

on This page when logged in
you will see 7.9× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

07.2013, OB Berlin (Niemcy)
copyright © by Paweł Kalinowski

« Stipa gigantea (ostnica olbrzymia)