fot. pk-Sternbergia_candida_2b_SZ_03.12 (333×608) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.8× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Sternbergia candida

on This page when logged in
you will see 2.8× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

03.2012, Szczeglacin
copyright © by Paweł Kalinowski