fot. pk-Sparganium_erectum_oocarpum_1b_Kepa_Zajecznikowska_07.16 (1368×1838) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 8.5× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Sparganium erectum (jeżogłówka gałęzista)

on This page when logged in
you will see 8.5× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

07.2016, Kępa Zajęcznikowska
copyright © by Paweł Kalinowski
« Sparganium erectum (jeżogłówka gałęzista)

« Sparganium erectum ssp. oocarpum