fot. pk-Sorbus_pekarovae_1f_OB_Bratislava_SK_08.17 (547×732) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Sorbus pekarovae (jarząb Pekarova)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

23.08.2017, ogród botaniczny Bratysława (Słowacja)
copyright © by Paweł Kalinowski