fot. pk-Silene_viscosa_2_Duna-Ipoly_NP_HU_5.07 — copyright © by Paweł Kalinowski
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 6.2× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Silene viscosa (lepnica lepka)

on This page when logged in
you will see 6.2× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

05.2007, Duna-Ipoly NP, Węgry · copyright © by Paweł Kalinowski