fot. pk-Silene_chlorantha_1a_c_OB_Berlin_D_08.12 (876×866) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Silene chlorantha (lepnica zielonawa)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

31.08.2012, Berlin, ogród botaniczny (Niemcy)
copyright © by Paweł Kalinowski