fot. pk-Phalaris_minor_OB_Kbh_DK_08.11 — copyright © by Paweł Kalinowski
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 8.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Phalaris minor (mozga drobna)

on This page when logged in
you will see 8.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

08.2011, OB Kopenhaga (Dania) · copyright © by Paweł Kalinowski
« Phalaris (mozga)

« Phalaris minor (mozga drobna)