fot. pk-Hyacinthoides_hispanica_1_SZ_05.11 (527×727) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Hyacinthoides hispanica (hiacyntowiec hiszpański)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

05.2011, Szczeglacin
copyright © by Paweł Kalinowski