fot. pk-Holodiscus_discolor_3_OB_PAN_08.08 (819×630) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Holodiscus discolor (prostokrężnik różnobarwny)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

06.2008, OB PAN (Powsin)
copyright © by Paweł Kalinowski