fot. pk-Helleborus_dumetorum_1a_SZ_12._13 (720×866) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Helleborus dumetorum (ciemiernik gajowy)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

12.2013, Szczeglacin, w uprawie ogrodowej
copyright © by Paweł Kalinowski