fot. pk-Eriobotrya_japonica_1_Geneva_CH_11.09 (818×631) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Eriobotrya japonica (nieśplik japoński)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

20.11.2009, Genewa (Szwajcaria)
copyright © by Paweł Kalinowski