fot. pk-Dracocephalum_austriacum_1_SZ_Zadiel_SK_6.08 (545×836) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.9× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Dracocephalum austriacum

on This page when logged in
you will see 3.9× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

01.06.2008, Szczeglacin (Podlasie)
copyright © by Paweł Kalinowski