fot. pk-Cuscuta_epilinum_1a_OB_8.08 — copyright © by Paweł Kalinowski
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 7.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Cuscuta epilinum (kanianka lnowa)

on This page when logged in
you will see 7.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

07.08.2008, Warszawa, Ogród Botaniczny UW · copyright © by Paweł Kalinowski