fot. pk-Centaurea_nigra_1_OB_PAN_8.08_v3 — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Centaurea nigra (chaber ciemny)

on This page when logged in
you will see 2.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

08.2008, OB PAN Powsin · copyright © by Paweł Kalinowski