fot. pk-Carex_hostiana_2a_Strupin_Lanowy_1-38-14_05._14 — copyright © by Paweł Kalinowski
fot. XL
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Carex hostiana (turzyca Hosta)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

24.05.2014, Strupin Łanowy · copyright © by Paweł Kalinowski