fot. pk-Carex_dioica_1_OB_Munchen_D_07.12 — copyright © by Paweł Kalinowski
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 6.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Carex dioica (turzyca dwupienna)

on This page when logged in
you will see 6.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

15.07.2012, Ogród Botaniczny w München (Niemcy) · copyright © by Paweł Kalinowski