fot. pk-Briza_maxima_2_Pula_HR_5.09_v2 (344×567) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Briza maxima (drżączka większa)

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

01.05.2009, Pula (Chorwacja)
copyright © by Paweł Kalinowski