fot. pk-Briza_maxima_2_OB_Berlin_D_05.14_v2 (651×766) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.5× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Briza maxima (drżączka większa)

on This page when logged in
you will see 3.5× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

15.05.2014, OB Berlin (Niemcy)
copyright © by Paweł Kalinowski