fot. pk-Berkheya_multijuga_2b_OB_Munchen_Alpengarten_D_08.19 (684×928) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Berkheya multijuga

on This page when logged in
you will see 4.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

11.08.2019, ogród botaniczny Monachium (Alpengarten, Niemcy)
copyright © by Paweł Kalinowski