fot. pk-Avena_sterilis_OB_Berlin_D_08.12 (751×1767) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 8.2× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Avena sterilis (owies płonny)

on This page when logged in
you will see 8.2× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

08.2012, OB Berlin (Niemcy)
copyright © by Paweł Kalinowski