fot. pk-Asyneuma_anthericoides_1c_SZ_11.09 (594×780) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Asyneuma anthericoides

on This page when logged in
you will see 3.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

13.11.2009, Szczeglacin (Podlasie)
copyright © by Paweł Kalinowski