fot. pk-Aster_furcatus_2_OB_10._13 (648×888) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.1× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Aster furcatus

on This page when logged in
you will see 4.1× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

26.10.2013, Warszawa, Ogród Botaniczny UW
copyright © by Paweł Kalinowski