fot. pk-Asparagus_verticillatus_4b_OB_06.21_1 (734×643) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Asparagus verticillatus

on This page when logged in
you will see 3.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

20.06.2021, Warszawa, Ogród Botaniczny UW
copyright © by Paweł Kalinowski