fot. pk-Asparagus_verticillatus_3_OB_6.03 (475×729) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Asparagus verticillatus

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

06.2003, Warszawa, Ogród Botaniczny UW
copyright © by Paweł Kalinowski