fot. pk-Asparagus_verticillatus_1_OB_7.05 (750×578) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.8× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Asparagus verticillatus

on This page when logged in
you will see 2.8× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

16.07.2005, Warszawa, Ogród Botaniczny UW
copyright © by Paweł Kalinowski