fot. pk-Asparagus_pseudoscaber_OB_05.21 (684×926) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Asparagus pseudoscaber

on This page when logged in
you will see 4.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

20.06.2021, Warszawa, Ogród Botaniczny UW
copyright © by Paweł Kalinowski