fot. pk-Artemisia_tournefortiana_2_OB_PAN_9.08_v2 — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.9× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Artemisia tournefortiana (bylica Tourneforta)

on This page when logged in
you will see 2.9× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

16.09.2008, OB Powsin · copyright © by Paweł Kalinowski