fot. pk-Artemisia_maritima_OB_Berlin_D_08.12 — copyright © by Paweł Kalinowski
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 10.2× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Artemisia maritima (bylica nadmorska)

on This page when logged in
you will see 10.2× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

29.08.2012, OB Berlin (Niemcy) · copyright © by Paweł Kalinowski
« Artemisia (bylica)

« Artemisia maritima (bylica nadmorska)