fot. pk-Artemisia_maritima_OB_8.09_v2 — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.8× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Artemisia maritima (bylica nadmorska)

on This page when logged in
you will see 2.8× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

07.08.2009, OB Warszawa · copyright © by Paweł Kalinowski