fot. pk-Artemisia_annua_4_OB_PAN_9.08 (322×1022) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.7× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Artemisia annua (bylica roczna)

on This page when logged in
you will see 4.7× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

16.09.2008, ogród botaniczny PAN (Powsin)
copyright © by Paweł Kalinowski