fot. pk-Allium_melanantherum_2_SZ_06.06 (710×571) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Allium melanantherum

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

06.2006, Szczeglacin (Sivino BG)
copyright © by Paweł Kalinowski