fot. pk-Acis_autumnalis_8a_SZ_08.21 (459×858) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Acis autumnalis (śnieżyca jesienna)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

31.08.2021, Szczeglacin (Podlasie)
copyright © by Paweł Kalinowski