fot. pk-Acer_x_coriaceum_2_Rogow_10.08 (614×835) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.9× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Acer ×coriaceum

on This page when logged in
you will see 3.9× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

10.2008, Arboretum w Rogowie
copyright © by Paweł Kalinowski