fot. pk-Acer_buergerianum_OB_Vacratot_HU_8.09 (612×764) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.5× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Acer buergerianum (klon trójzębny)

on This page when logged in
you will see 3.5× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

08.2009, OB Vácrátót (Węgry)
copyright © by Paweł Kalinowski