fot. pk-Acanthus_mollis_SZ_8.07 (488×692) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.2× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Acanthus mollis

on This page when logged in
you will see 3.2× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

06.07.2007, Szczeglacin (Podlasie)
copyright © by Paweł Kalinowski