fot. pb-01bagno_zwyczajne (522×520) — copyright © by Przemysław Baraniecki
kwiaty w zbliżeniu
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Ledum palustre

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

05.07.2005, ok. Główczyc
copyright © by Przemysław Baraniecki