fot. mzch-3-2_1 (884×866) — copyright © by Maria Zacharczuk
porównanie mącznicy lekarskiej (Arctostaphylos uva-ursi) (góra) i borówki brusznicy (Vaccinium vitis-idaea) (dół)
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Arctostaphylos uva-ursi (mącznica lekarska)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

17.04.2017
copyright © by Maria Zacharczuk