fot. mtbobiec-acecap01 (1399×1904) — copyright © by Mateusz Bobiec
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 8.8× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Acer cappadocicum (klon kaukaski)

on This page when logged in
you will see 8.8× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

30.08.2011, Wrocław, Park Szczytnicki
copyright © by Mateusz Bobiec

« Acer cappadocicum (klon kaukaski)