fot. mtbobiec-acecap00 — copyright © by Mateusz Bobiec
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 7.8× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Acer cappadocicum (klon kaukaski)

on This page when logged in
you will see 7.8× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

30.08.2011, Wrocław, Park Szczytnicki · copyright © by Mateusz Bobiec

« Acer cappadocicum (klon kaukaski)