fot. mtbobiec-acebue01 (884×700) — copyright © by Mateusz Bobiec
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Acer buergerianum (klon trójzębny)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

30.08.2011, Wrocław, Park Szczytnicki
copyright © by Mateusz Bobiec