fot. mr-origanum_vulgare_s111_22 (500×358) — copyright © by Maciej Romański
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Origanum vulgare

on This page when logged in
you will see 2.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Suwalszczyzna
copyright © by Maciej Romański