fot. mr-ledum_palustre_s97_25 (500×335) — copyright © by Maciej Romański
kwiatostan
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.0× większą wersję tej ilustracji
Ledum palustre (bagno zwyczajne)

on This page when logged in
you will see 2.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

Suwalszczyzna
copyright © by Maciej Romański